3 BEWEZEN SLEUTELS VOOR HIGH PERFORMANCE TEAMS

Te veel negatieve interacties kunnen energie en creativiteit aan een team onttrekken, wat tot slechte prestaties leidt. Zelfs te veel positieve interacties kunnen een negatief effect hebben, omdat er niemand is om "advocaat van de duivel" te spelen of zelfs maar de stem van de rede te zijn. Het kan snel leiden tot groepsdenken waarbij iedereen ja zegt zonder de mogelijke gevolgen van beslissingen te analyseren. Het juiste evenwicht tussen positieve en negatieve interacties is essentieel om een goed presterend team te worden.

BALANS TUSSEN CHAOS EN NOOD VOOR ORDE IN HIGH PERFORMANCE ORGANISATIES

Organisaties zijn chaotische systemen en het gedrag van werknemers is vaak moeilijk te voorspellen. Het beheersen van variabelen die van invloed zijn op een organisatie vereist aandacht voor zowel chaos als orde. Ze kunnen niet alleen naast elkaar bestaan, maar zijn beide noodzakelijk voor duurzame groei.

DE 8 BOUWSTENEN VAN ELKE HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE

Als je een huis bouwt, begint het met het vormen van een solide fundering waarop al de rest rust. Je kan het mooiste huis ter wereld bouwen, maar als de fundering niet stevig is, zal het zichzelf na verloop van tijd niet in stand houden.

HOE INGENIEURS VERTROUWEN OPBOUWEN EN HOGER MIKKEN

We verlangen allemaal naar waardering, feedback en willen ons opgemerkt voelen. Deze dingen maken ons menselijk, maar ze kunnen ook het verschil zijn tussen een gemiddelde projectoplevering en uitzonderlijk succes.

HARMONIE EN COMPETITIE IN EVENWICHT BRENGEN IN HIGH PERFORMANCE TEAMS

Het bereiken van harmonie en competitie in uw high-performance team is een delicaat evenwicht. Te veel nadruk op één van beide resultaten kan negatieve gevolgen hebben. Uw aandacht als leider moet erop gericht zijn beide resultaten op één lijn te houden zonder het ene te laten overheersen door het andere. Maar wat is het juiste evenwicht?